5. ledna 2023 – domácí cvičení

Celé ti to dnes zabere cca 20-25 minut. Dělej to poctivě.

1. obleč se do sportovního a nachystejte si karimatku a švihadlo

2. vezmi si švihadlo a proveď kompletní sérii podle videa

Vydýchej se a pokračuj.

3. přečti si tyto zásady k uvolňovacím a protahovacím cvičením:
Při protahování nikdy nesmí dojít ke švihavému pohybu, protahujeme se vždy pozvolna a pomalu. Švihavým pohybem naopak docílíme jenom většího zkrácení protahovaného svalstva a ještě navíc hrozí riziko zranění.
Protahování vždy musí trvat minimálně 20 a více vteřin.
Sval, který protahujeme nikdy nesmí být zatěžován, musí být tedy uvolněný.
Při protažení (uvolnění) svalu vždy vydechujeme.
Vždy musíme svaly nejprve zahřát, pak až můžeme provádět strečink.
Při protahování nesmíme hned sval nutit do extrémního protažení (pozvolna zvětšujeme rozsah pohybu), nesmíme nikdy chodit přes bolest. To znamená, že nejprve sval protáhneme do fáze, kdy nás mírně táhne, zde vydržíme alespoň výše uvedených 20 vteřin nebo více a pak povolíme a znovu protahování opakujeme.

3. protáhni se podle návodu – domácí kompenzační cvičení pro FC Sparta Brno U13)

Sdílejte: