Dnes svátek: Tomáš Zítra : Gabriela

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU FC SPARTA BRNO

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLKU FC SPARTA BRNO

Výbor spolku FC SPARTA BRNO, se sídlem Brno, Mariánské náměstí 618/3, 617 00, IČ: 440 14 244, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 1332, z podnětu 1/3 členů spolku a v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, stanovami spolku a současně v souladu s ustanoveními zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu

 

SVOLÁVÁ VALNOU HROMADU FC SPARTA BRNO

s rozhodováním členů per rollam (korespondenční hlasování)

 

Důvodem pro svolání valné hromady je odstranění pochybností o řádnosti valných hromad spolku v roce 2016 a 2017, které z požadavku zákona podřizovaly stanovy spolku ustanovením zákona o obchodních korporacích a současně na nich byl volen stávající Výbor spolku. Svolávaná valná hromada poskytuje možnost vyjádření ke stanovám a výboru všem členům spolku.

 

Program jednání :

 

  1. Schválení nového úplného znění stanov spolku FC SPARTA BRNO
  2. Odvolání členů výboru spolku FC SPARTA BRNO
  3. Volba členů výboru spolku FC SPARTA BRNO

 

Návrh usnesení jednání valné hromady :

 

  1. Schválení nového úplného znění stanov spolku FC SPARTA BRNO

 

Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje nové úplné znění stanov spolku FC SPARTA BRNO a pověřuje výbor k jejich vložení do příslušného rejstříku.

 

Odůvodnění : V zájmu odstranění pochybností o řádném přijetí stanov spolku rozhodnutím Valné hromady v roce 2017, spolek opakovaně přijímá tentýž text stanov a to rozhodováním všech členů spolku.

 

  1. Odvolání členů výboru spolku FC SPARTA BRNO

 

Návrh usnesení : Valná hromada odvolává členy výboru FC Sparta Brno Jindřich Stehlík, Rudolf Kučera, Josef Haluza, Miroslav Havlík, Radek Šťourač, Václav Sandaný,          Milan Zika, Jiří Marek, Eva Bílá

 

Odůvodnění : V zájmu odstranění pochybností o řádném zvolení členů Výboru spolku na základě rozhodnutí Valné hromady spolku v roce 2016, spolek před jejich volbou odvolává členy výboru zvolené v roce 2016.

 

  1. Volba členů výboru spolku FC SPARTA BRNO

 

Návrh usnesení : Valná hromada volí nové členy výboru FC Sparta Brno

 

Jindřich Stehlík, nar. 6.9.1962, bytem Brno, Oblá 403/35

Rudolf Kučera, nar. 23.12.1943, bytem Brno, bratří Žůrků 506/8

Josef Haluza, nar. 18.11.1963, ytem Brno, Za Školou 649/5

Miroslav Havlík, nar. 20.10.1966, bytem Brno, Kovářská 31/2

Radek Štourač, nar. 11.6.1967, bytem Moravany, Hlavní 119/28

Václav Sandaný, nar. 9.5.1970, bytem Brno, Husova 165/5

Milan Zika, nar. 14.9.1957, bytem Brno, Kneslova 429/22

Jiří Marek, nar. 29.9.1968, bytem Rosice, Kaštanová 1174

David Kříž,nar.16.8.1973, bytem Brno, Moravanská 38

 

Odůvodnění : V zájmu odstranění pochybností o řádném zvolení členů Výboru spolku na základě rozhodnutí Valné hromady spolku v roce 2016, spolek volí namísto odvolaných nové členy Výboru a to na základě rozhodování všech členů spolku. Všichni oslovení kandidáti vyslovili se svoji kandidaturou svůj souhlas.

 

 

Členové spolku se mohou seznámit s podklady pro rozhodnutí dle programu valné hromady v kanceláři spolku, na informační desce spolku, na internetových stránkách spolku a současně i na stránkách justice.cz, kde jsou v příslušné sbírce listin spolku uvedeny i stanovy spolku, o nichž bude hlasováno.

 

Lhůta pro přijetí rozhodnutí o hlasování je do  20. 12. 2020 včetně.

 

Podepsané rozhodnutí o hlasování je možno vhodit do uvedeného data do schránky spolku, předat Jindřichu Stehlíkovi nebo zaslat poštou na adresu spolku. V případě, že rozhodnutí člena spolku o hlasování nebude spolku do uvedené lhůty doručeno, platí, že člen spolku s návrhem nesouhlasí.

 

 

 

V Brně, dne  19. 11. 2020

 

 

 

Výbor spolku FC SPARTA BRNO

 předseda Stehlík Jindřich

Činnost klubu podporuje Statutární město BRNO

DOTACE

Statutární město Brno v roce 2020 poskytlo klubu dotaci na provoz ve výši 830.000,-Kč.

 

Statutární město Brno v roce 2020 poskytlo klubu dotaci na mládež ve výši 1.052.000,-Kč.

Dotace

Statutární město Brno v roce 2019 poskytlo klubu dotaci na provoz ve výši 830 000,- Kč

Statutární město Brno v roce 2019 poskytlo klubu dotaci na mládež 1 068 000,- Kč

Statutární město Brno v roce 2019 poskytlo klubu dotaci na talentovanou mládež (SpSm) 184 000,- Kč

Sestřih utkání

Kalendář

březen 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Stanovy Sparta

Stránky trenérů

Sparta Brno - roč. 2000
Sparta Brno - roč. 2001
Sparta Brno - roč. 2002
Sparta Brno - roč. 2003
Sparta Brno - roč. 2004
Sparta Brno - roč. 2005
Sparta Brno - roč. 2006
Sparta Brno - roč. 2007
Sparta Brno - roč. 2009
Sparta Brno - roč. 2010

 

Zajímavé odkazy

Výsledky lidovky
Trénink.com
Fotbal - Trenink
Mapy.cz
 
FAČR
JmKFS
Městský fotbalový svaz Brno
Slovenský futbalovy zväz
 
1. FC Slovácko
SK Slavia Praha
FC Baník Ostrava
SK Líšeň
SK Sigma Olomouc
AC Sparta Praha